Hvorfor er sukker så dårlig for kroppen din?

Det råder stor enighet, blant både leger og ernæringseksperter om at hvitt sukker ikke er spesielt bra for kroppene våre. Men hvis du er veldig glad i søtsaker kan det være vanskelig å overbevise seg selv godt nok om helsefordelene ved å kutte ut sukkeret helt og holdent.

Her tar vi en grundig gjennomgang av hva hvitt sukker egentlig er – samt hvilken innvirkning det har på kroppen din.

Hva består hvitt sukker av?

Det kjemiske navnet på hvitt sukker som du kjøper på matbutikken eller spiser er sukrose. Sukrose er et disakkarid, altså en sukkerart bestående av to monosakkarider. Disse to monosakkaridene heter glukose og fruktose.

Glukose, på et kjemisk nivå, er selve kilden til energi i levende organismer – mennesker inkludert. Altså trenger du glukose, men det betyr ikke at du trenger å spise det rent for å overleve. Kroppen din bryter nemlig ned nesten all maten du spiser til glukose, og bruker den deretter som energi.

Tidligere ble fruktose sett på som et sunt sukker av mange. Dette monosakkaridet kommer tross alt fra frukt i naturen, og det er fort gjort å tenke at naturlig sukker må være sunt sukker. Slik er det imidlertid ikke. Både glukose og fruktose har en stor innvirkning på blodsukkeret ditt – som også er hovedgrunnen til at hvitt sukker er så dårlig for deg.

Sukker og insulinresistens

Selve roten til de aller fleste påviste helsefarene i forbindelse med et høyt inntak av sukrose er metabolisk syndrom. Bakgrunnen for utviklingen av dette kroniske syndromet er at kroppen din blir insulinresistent.

Når blodsukkeret vårt forhøyes – som skjer når vi spiser sukker – vil kroppen respondere med å produsere insulin. Dette slippes deretter ut i blodstrømmen og fungerer som et varselsignal til cellene om at de må ta opp glukosen som fyker rundt i blodet og bruke den som energi.

Normalt fører denne funksjonen til at blodsukkeret senkes, helt enkelt fordi glukosen trekkes ut av blodet og omgjøres til energi. Dersom man begynner å utvikle insulinresistens, eller allerede har utviklet det, vil kroppens celler være mer eller mindre immune mot insulinet.

Altså fungerer ikke signaleringen ordentlig, og blodsukkeret vil bli liggende høyt over en lengre periode enn det skal. Kroppen produserer da enda mer insulin og insulinnivået i blodet blir også liggende for høyt.

I kronisk form vil denne lidelsen kalles for metabolisk syndrom, som kommer med en rekke helseplager og -farer. Insulinresistens fører også til en økt risiko for diabetes type 2, og flere studier har vist at med et høyt sukkerinntak i hverdagen er sjansen for å utvikle insulinresistens høyere.

Hvis man tenker seg om er dette helt logisk. Dersom kroppen stadig blir matet sukker må den også utvikle insulin kontinuerlig. Og da er det ikke spesielt rart at den etter hvert vil bli immun mot dette stoffet, som i bunn og grunn skal balansere ut blodsukkeret vårt.

Overvektighet, fedme og sukkerinntak

Metabolisk syndrom kan diagnostiseres når minst tre av de følgende symptomene finnes i pasientene:

  • magefedme
  • forhøyet blodtrykk
  • hyperglykemi (høyt blodsukker)
  • høye treglyserider (mengden av en spesifikk type fettstoffer i blodet)
  • lavt nivå av HDL (high density lipoproteiner, eller det ‘gode’ kolesterolet)

Altså er dette et syndrom med en rekke helsefarer – og flere studier har påvist at et høyt inntak av sukker øker risikoen for utviklingen av det betraktelig.

I Sugar-Sweetened Beverages and Risk of Metabolic Syndrome and Type 2 Diabetes, kikket forskerne på et stort utvalg av studier som hadde sett på sammenhengen mellom sukkerholdig drikke og utvikling av metabolisk syndrom og type 2 diabetes.

Godt over 19.000 personer hadde til sammen deltatt i studiene på metabolisk syndrom. I meta-analysen ble det funnet at de som drakk mest sukkerholdig drikke (1-2 porsjoner om dagen) hadde en 20% større risiko for å utvikle syndromet enn de som drakk minst (ingenting eller under 1 porsjon i måneden).

Høyt blodtrykk og sukkeret du spiser

Et forhøyet blodtrykk er et av symptomene på metabolisk syndrom. Dersom blodtrykket ditt er for høyt vil risikoen også øke for at følgende lidelser utvikler seg i kroppen din:

  • skade på blodårene
  • hjerte- og karsykdommer
  • hjerneslag
  • nyresykdommer
  • hjerteinfarkt

Med andre ord er et balansert blodtrykk svært viktig for en god helse – og dette er også en god grunn til å kutte ut så mye sukker som mulig. Spiser du sukker økes nemlig sannsynligheten for å få et forhøyet blodtrykk.

En studie publisert i tidsskriftet American Journal of Hypertension påviste dette. Her ble dietten til rotter observert over to uker, med en av diettene bestående av en høyere mengde sukrose, altså hvitt sukker. Bare i løpet av 14 dager hadde blodtrykket til rottene som spiste mer sukker økt fra 122 til 144 i snitt – en økning på over 26%.  

Det finnes også en rekke såkalte meta-studier som tar for seg innvirkningen et forhøyet inntak av sukrose har på blodtrykket vårt. I en av disse, The Wrong White Crystals, tok forfatterne for seg sukker, og ikke salt, som den store verstingen med hensyn til et høyt blodtrykk.

De henviste blant annet til en gjennomgang av 12 studier på blodtrykk og sukkerholdige drikker, hvor det ble bevist at et økt sukkerinntak har en betydelig innvirkning på blodtrykket. Jo mer sukkerholdig drikke deltakerne drakk, jo høyere ble sannsynligheten for høyt blodtrykk.

Sukker er overalt – som også er grunnen til at det er så dårlig for deg

Hadde vi fremdeles levd i en tid der det var vanskelig å få tak i sukker peker forskningen mot at vi ikke ville ha sett disse helseproblemene på verdensbasis. Felles for dem alle er at du må ha et forhøyet inntak av sukker.

Den dårlige nyheten er at i et historisk perspektiv har vi et for høyt inntak av sukker. Sukker er tilgjengelig i enorme mengder nå til dags, og tilsettes i svært mye mat. For å unngå sukkeret må man med andre ord være helt bevisst hva man har i seg.

Da vi levde som jegere og samlere var det sjeldent at vi kom over sukkerholdig mat i naturen. Dette var også begrenset til ting som frukt, bær og honning, i svært små mengder. Nå kan du få i deg sukker nesten uansett hvor du snur og vender på deg.

Dersom du ønsker å ta godt vare på helsen din bør du være oppmerksom på hvor mye sukker du spiser. Et lurt sted å begynne er med å kutte ned på mengden sukker i hverdagen, og bruke sukkererstatninger som ikke går løs på kroppen din (lenke til erytritol).